KYSTFORT.INFO

                                                            KYSTFORT

 

Kystfort er en militær installasjon bygget for å hindre angrep fra sjø mot land. Okkupasjonsmakten tok fra 1940 i bruk  eksisterende norske kystfort, endret dem en del og startet en videre utbygging. Det tyske kystartilleri omfattet ved krigens slutt ca. 280 kystbatterier, 19 var lokalisert på Østlandet

Før krigen mot England 1807-14 bestod Norges landbaserte sjøvern hovedsakelig av festningene Fredriksten, Fredrikstad, Akershus, Fredriksvern, Christiansholm, Bergenhus, Trondheim og Vardøhus. 

 

 

 

 

 

Ex tyske kystfort i ytre Oslofjord

 

Mørvika fort

Torgauten fort

Kjøkøya fort

Rauøy fort

Horten alarmbatteri

Bolærne fort

Sundås batteri

Håøya fort

 

 

Vardås fort

Torås fort

Vesterøya fort

Malmøya fort

Rakke fort

Nevlunghavn fort

Langesundtangen fort

Mågerø fort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opprinnelig hadde de allierte bestemt at samtlige tyskbygde batterier skulle ødelegges, men etter at meget iherdig arbeid fra norske militære myndigheter fikk

Kystartilleriet lov til å beholde en del av anleggende. I første omgang ble de mer feltmessig utbygde fortene nedlagt, og kystartilleriet satt igjen med 157 batterier.

 

 

De lå alle syd for lyngen i Troms. Nord for Lyngen hadde tyskerne demontert samtlige batterier. I slutten av 1950 årene ble det gjennomført ytterligere sanering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er historien om kystfortene fra Mørvika i Østfold til Langesundtangen i Telemark