HÅØYA FORT

                                                           KYSTFORT

 

På Håøya ved innløpet til Vestfjorden og Tønsberg stod det flere norskbygde batterier, blant annet et batteri med to 21 cm fra 1900. Dette batteriet satt tyskerne aldri opp. Et batteri med to 12 cm kanoner anlagt i 1895, ble demontert og sendt til Rørvik i mai 1940, mens batteriet med med fire 65 mm kanoner en tid ble bemannet med nummer 5/501 fra juli 1942 til mars 1943.

Tyskerne så ikke noen strategisk bruk for fortet i 1940, og 12 cm batteriet ble demontert og sendt til Rørvik. En del bygginger ble revet og flyttet. Gjennom krigen ble Håøya brukt som rekreasjonssted for soldater fra Østfronten. Øya er i dag brukt som feriested for alt personell i forsvaret

 

Tyskerne så ikke noen strategisk bruk for fortet i 1940, og 12 cm batteriet ble demontert og sendt til Rørvik. En del bygginger ble revet og flyttet.

 

Gjennom krigen ble Håøya brukt som rekreasjonssted for soldater fra Østfronten.

 

 

Øya er i dag brukt som feriested for personell i forsvaret.

 

Håøya ble kjøpt inn av forsvarsdepartementet i 1892 og 1895, med Håøya, Håøyholmen og Nordneset. Befestnings arbeidet startet i 1892 med flere standplasser for for tungt artilleri sprengt ned i fjellet. Samtidig ble det bygget lyskasterstasjon, magasiner og avstansmåler (ortograf) for artilleriet.

 

Håøya var tennstasjon for minebelter som stengte inngangen til fjorden. Første øvelse fant sted i 1897. Håøya og Sundås på Stokkelandet var ferdig utbygd i 1900

 

 

Bilder fra Håøya fort

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det ble stasjonert en flotilje med miniubåter på øya i 1943.

 

En K-flotilje som de på Mågerø. Håøya og i Stavern, hadde 15 til 20 stk enmanns ubåter. Kun noen av disse ble oppbevart ved sjøen, men ved lager i nærmeste tyske leir. Det var laget en spesiell fem tonns henger til ubåtene som ble trukket av en åtte tonns lastebil med belter.

 

Bemanningen ved en slik K-flotilje besto normalt av: Fire offiserer. Flotilje sjef, Torpedo offiser, adjutant og maskinsjef. 200 utskrevne menige, 60 ubåtførere, 10 assistent førere, og et vedlikeholdslag på 130 stk., bestående av:

En sikkerhetsoffiser/ torpedo spesialist, 10 offiserer utdannet for testing og montering, 40 spesialister inne motor, batteri og strøm, samt 79 hjelpemannskaper.

 

Håøya i Vestfold, skulle forhindre fienden å trenge inn i Vestfjorden til Tønsberg, samt stoppe adgangen til Melsomvik, som da var opplagshavn for den norske krigsflåten i 1905

 

Lat/Lon

59.184

10357

UTM32

577517

6561314

 

 

Startsiden