TORÅS FORT

                                                            KYSTFORT

 

Fortet ble etablert av Forsvaret i 1939 som ledd i utbyggingen av Ytre Oslofjord festning. Anlegget ble senere videreutviklet av den tyske okkupasjonsmakten.

Fortet inngikk i et omfattende system av militære støttepunkter i Vestfold, og fungerte som ett av flere flankefort på hver side av Oslofjorden. I 1999 ble fortet sikret, og en kanon demontert og fjernet, de øvrige tre står i sine standplasser.

 

Det første man ser på avstand er kommando og ildlendingssentralen på Torås fort, som ligger høyt og fritt med god utsikt over Skagerrak og fjorden på begge sider av Tjøme

Da tyskerne overtok fortet var det montert to stk 15 cm kanoner her. De valgte og starte en vesentlig utbygging for å satse på Torås som fremskutt fort i Oslofjorden. Torås  hadde ikke fremskutte måle, eller observasjonsstasjoner. Heller ikke var det lyskastere montert, noe som var nødvendig for å bestemme avstand til et mål i mørket.

 

Det ble raskt bygget stillinger for lyskastere og luftforsvar, samt dekningsbunkere og lager for ammunisjon etc. i fjellanlegg, samt nærstridsanlegg for å beskytte fortet mot inntrengere.

Under utbyggingen ble det anlagt et anlegg på Tjønneberget, på Hvasser, der en av de to 150 cm lyskasterne som hadde en rekkevidde på 7-8000 meter, ble plassert. Den andre lyskasteren ble plassert på Skåetangen på Verden Ende.

 

Bilder fra Torås fort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Vestsiden av KO troner en kanonstilling med en 15 cm Bofors kanon, også denne høyt og fritt men med hengende løp og et nakent skjold som tidligere kamuflerte stillingen.

 

Fortet er plasser midt på Tjøme, slik at det ikke har noen sjøfront å forsvare, derfor er det heller ikke synlig fra sjøen når kamuflasjen var intakt.

De tre andre kanonstillingene ligger litt laver og er mer anonyme til man kommer helt innpå dem. Ved hovedporten til fortet står et hvitt skilderhus i jern med skyteskår til vakten, antagelig laget av det norske forsvaret en stund før krigen, med det norske riksvåpen på taket.

Området bærer preg av at det har vært godt vedlikeholdt med rose, trær og beplantninger rundt husene. Fortsområdet ligger i en lun glove mellom to rygger og vekstforholdene her er nok gode, da man også kan finne enkelte vinranker som vokser her.

 

Startsiden

 

Lat/Lon 59.076 10,415
UTM32 581090 6549384

 

Går man videre inn i leiren ser man nærstridsanlegg fra flere perioder, mange ganger bygd opp i tidligere stillinger. Fjellanlegg på begge sider, også de fra forskjellige perioder. Mesteparten av de store uttakene i fjellet har nok tyskerne stått for