RAKKE FORT

                                                            KYSTFORT

 

Fortet er delt i flere deler mye på grunn av geografien med dype kløfter. Mange bygninger er borte i dag mens andre i bakkant av fortet fremdeles er der, dette pga at fortet har vært brukt til øvelse lenge etter krigen og dermed tatt vare på det som var til nytte. Den siste øvelsen som er loggført er den 26. August 1998: BS (Befalskolen) Tropp 4 og 5. Skyting med MG3, og håndgranat.

HLB (Skolebatteri Stavern) under HKAA 1/980 STAVERN ble opprettet med to 15,5 cm sFH 414 (f) fra batteriet på Kjeøya ved Svolvær, januar 1943. I 1945 var batteriet bestykket med fire 8,38 cm engelske feltkanoner med skuddvidde på 6000 meter. Dette var kun et skolebatteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HKB 3/980 RAKKE (888) Hadde fire 12 cm K370 Cockrill (b), og ble etabler i april/mai 1941. Dette batteriet ble brukt i undervisningsøyemed av den tyske hærkystartilleriskolen i Stavern

 

15,5 cm sFH414 (f). L/15 Felthaubitser produsert av Schneider. M1917, P43 kg, Vo:665 m/s, D: 11000 m, 3 sk/min.

 

Fortet er som sagt delt i flere deler, Rakke Vest er hovedfortet med KO (ildledningssentral) og kanonstillingene. Rakke Øst ble brukt som skole og var utrustet med to 15,5 cm sFH414 (f). L/15 Felthaubitser produsert av Schneider. M1917, P43 kg, Vo:665 m/s, D: 11000 m, 3 sk/min. 1945 var batteriet bestykket med fire 8,38 cm engelske feltkanoner med skuddvidde på 6000 meter. Det er flere bunkere og grunnmurer etter hus på området. Flere stillinger for 8,8 cm kanoner stilt opp som Flak finnes på Rakke Øst og i bakkant av fortet, langt flere en de hadde skyts til. Rakke Øst ligger nede ved vannet, mens Rakke Vest ligger høyere. Hovedfortet har nærstridsanlegg rund hele fortet men tar ikke med østre deler da de har egne forsvarslinjer. På sletten mellom fortene finnes to skytebaner, den ene fra tyskerne der man kunne øve med kortholdsvåpen som maskinpistoler etc. Den andre er nyere og ble frem til 1998 brukt til håndgranatøvelse.

 

Bilder fra Rakke fort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kløften mellom fortene er det bøkeskog og en vei opp til inngangen til Rakke Vest, denne veien er dekket med MG stillinger helt frem.

Inngangen til Rakke Vest går over et jorde som var minelagt og sikret med piggtråd. Et par stillinger dekket dette feltet i bakkant av fortet. Hovedinngangen ender opp ved kommandobunkeren. I fredstid ble det bygget en kommandosentral i tre på toppen av KO bunkeren VF leitstand ildledningsentral, dette for å styre øvelseskytingen fra fortet.

 

 

Startsiden

 

Lat/Lon 58,979 10,024
UTM32 558871 6538146

 

Ved alle kanonstillingene var det ammo og mannskapsbunkere. Ved to 20 mm Flak stillingene var det også mannskapsbunkere. En lyskasterstilling hadde mannskapsbunker og en teknisk bunker med aggregat, flere av MG stillingen hadde "hvilbunkere for mannskap. Eller fantes det større ammunisjonsbunkere bak fortet, samt slakteri, kjøkken, flere garasjeanlegg, søppellager, matlager, fjellhuler, lagerhus og boligbrakker