TORGAUTEN FORT

                                                            KYSTFORT

 

Torgauten fort befinner seg på den sørligst del av Onsøylandet. Fortet er ment å dekke det ene innløpet til Fredrikstad, samt å sperre innfarten til Oslofjorden. I de tyske invasjonsplanene var Lera, Vesterelva og Fredrikstad med sitt veinett inn til Oslo betegnet som en alternativ angrepsakse.

I aprildagene i 1940 ble det satt opp en tysk vaktpost på det høyeste punktet så tyskerne så tidlig at det var et sted der man burde være. I 1941 ble fortet etablert.

Kanoner ble satt opp og nærforsvar ble utbygget med minefelter og bunkere. Standplasser til luftvern ble etablert.

 

Flere bunkeranlegg ble sprengt ut eller støpt i fjell,

blant annet en sambandsbunker og en dekorativt malt sanitetsbunker, samt kanonstillinger oppbygd av bruddstein.

To LV tårn ble også bygget i stein til 20 mm Flak kanoner

HV overtok fortet i 1946 til sine øvelser. I 1957 ble det montert standardisert skyts,

ved at kanonstillingene ble bygd om til standplasser for luftvern ( 4x20 mm Oerlikon LV).

Kystartilleriet overtok da fortet, sammen med HV`s mannskaper som tok seg av nærforsvaret

Fortet ble nedlagt i 1992/93 og er i dag et museumsfort

 

 

 

Bilder fra Torgauten fort

 


Torgauten fort

Skyts

Merknad

1941 (Mai)

4 x 10 cm K 17/04 n.A

 

1 stk 7,5 cm norsk feltkanon l/31 M1901

2 x 20 cm FLAK i steintårn

Lyskaster

Kanon sammensatt av lavett M1904 og et våpen M1917 neues Art.

1959

4 x 20 mm Oerlikon LV

 

1965/66

AN-SPN 5 varslingsradar

2 x 40 mm L/60 LVMK

2 x 150 cm lyskastere

Luftverkanon ble skiftet ut med  4 stk 12,7 mm Colt Mitr. På 1980 tallet.

1967-1995

2 x 10,5 cm SKC/32

Montert i kasematter. Konisk  senere. Nedlagt i 1995. MuseumsbatteriI 1941 ble det etablert et kystbatteri på Torgauten. Det var 22 fritids eiendommer som ble beslaglagt av tyskerne. Arbeidet med fortet ble utført av norske arbeidere ved hjelp av tyske festningspionerer. Området ble ryddet for skog og en båtslipp ble fjernet. Rundt fortsom rådet ble det lagt ut piggtrådsperringer og flere hundre miner. Når stillingene var ferdige i april/mai ble kanonene dratt opp med et firspann av hester. Det er uvisst hvor mange soldater som var stasjonert på Torgauten, men et batteri av denne typen (10 cm K 17/04) i henhold til tysk oppsetting omfattet 130 mann. Det var også mannskaper til luftvern og nærstrid, samt at det var postert soldater på Helleskifjellet, Huven og Foten.

Der var ikke stor konfrontasjoner med sivilbefolkningen under krigen, men to ganger måtte alle på Øyenkilen evakueres da kanonene skulle prøveskytes.

I april 1945 ble fortet overtatt av Mil.org og noen dager senere av polititopper som var utdannet i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

To 30,5 cm haubitsbatterier var bestilt av den norske regjering for å settes opp på Torgauten, noe som ikke ble gjort da de prioriterte Mågerø og Torås fort. Disse to kanonene som var lagret hos produsenten, Kongsberg ble sammen med de to som var montert på Mågerø fort, flyttet til Nes ved Lødingen i 1940/41

 

En hærordning fra 1927 bestemte at hovedvekten på forsvaret i Oslofjorden skulle være frontalsperren Rauøy – Bolærne – Mågerø. Det ble også planlagt befestninger også på Torgauten i Onsøy. I 1932 startet arbeidene på Bolærne og Mågerø, mens Torgauten og Kjøkøy skulle påbegynnes når Mågerø og Torås på Tjøme var ferdig. I 1934 ble derimot bevilgningen igjen redusert og Fredrikstad Mineforsvar ble nedlagt og de fire kanonene ble overført til Bergen.

De to 15 cm batteriene på Rauøy som var påbegynt i 1932 var ferdig montert og formelt overtatt i mai 1935.

Etter planen skulle det bygges ut et Haubitsbatteri med to 30,5 cm skyts av samme type som på Mågerø. Når Torgauten nevnes i disse planene, gjalt det egenlig området på Helleskilen – Dypeklo i Onsøy og ikke der hvor fortet står i dag.

 

To deknings tunneler ble ferdige før 1940 og ligger åpne idag. Det var planer om å flytte de to Armstrong kanonene fra Håøya i Vestfold til Kjøkøya fort ved Kråkerøy, dette ble ikke gjennomført.

 

 

 

Startsiden

 

 

Lat/Lon 59.164 10,842
UTM32 605309

6559768