TEIBERN I LARKOLLEN

                                                            KYSTFORT

 

Dette området har flere stillinger og løpegraver. Det er også en gruve her som har utvunnet glimmer, om det var tyskerne som drev den er ikke klart. I dette området har det vært stor

aktivitet og det har vært stasjonert tyskere her i brakker som nå er borte. Sporadiske funn av piggtråd og rester av betong vitner om en størreutbredelse og aktivitet. Stillingene som nå er synlig dekker en av to innseilinger til Kurefjorden, og i enden av den er det ikke langt til flyplassen, Lille Rygge og hovedveien til Moss.

 

 

 

 

 

Bilder fra Teibern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsiden

 

 

 

Lat/Lon

59.307

10,695

UTM32

596487

6575480

 

 

Denne stillingen dekker innløpet til Kurefjorden. Lange løpegraver steinsatt med firkantede steiner til lavere terreng i bakkant