RADAR

                                                            KYSTFORT

 

Mange fort hadde radar for å oppdage fienden tidlig, samt skyteradar som hjalp til med mer nøyaktig skyting mot sjømål.

En annen type radar hjalp egne fly ved nattflygning.  De fleste radaranlegg meldte tilbake til en hovedsentral, og for oslofjordområdet ble det meldt til hovedradarsentralen  i Oslo og Horten.

Det fantes en del forskjellige typer radarer med forskjellig bruksområdet

 

 

 

 

Lytteaparater som denne ble også brukt av tyskerne

 

 

Wassermann radar på Hankøe (ervold foto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første radaren ble oppfunnet i 1920 og teknikere utviklet denne fremover til 1930. Den første radarkjeden som kunne se fremover, en såkalt "Early Warning Radar" sto ferdig rett før andre verdenskrig .

 

Startsiden

 

 

 

 

FuMo 214

 

 

 

Wassermann

 

 

FuMo 5

 

 

Freya