LILLE RYGGE FLYPLASS 

                                                            KYSTFORT

 

Den fjerde juni 1940, ble formannskapet i Rygge kommune informert av tyskerne om at de ville bygge en flyplass i området. Anleggsarbeidet ble satt i gang på sommeren i 1941. Dette var en viktig utbygging for tyskerne og de brukte store resurser på å få flyplassen ferdig. Grunnforholdene på slettene her var ikke bra med blåleiret og lite stein. Løsningen ble å lage små kasser med lave sider som ble fylt med grus og jord og gravet ned side om side til rullebanen var ferdig. Kassene ble satt sammen med trenagler for å få de mest mulig stabile. Så ble det kjørt på jord og rullebanen ble valset rett

Denne løsningen var ikke spesielt holdbar og senere ble de skiftet ut med "flyplassplank", sviller av tre. Det gikk med over 5000 kubikkmeter trevirke bare til rullebanen, som målte1140 X 40 meter. Taksebanene som førte til hangarene og splintboksene (11 stk buede murer) ble fundamentert med stein og pukk.

15 september 1943 landet de første flyene på Lille Rygge flyplass.

Mye av arbeidskraften fikk tyskerne fra russiske krigsfanger og lokale arbeider, samt soldatene.

Det ble bygget mindre depoter rund om på hele anlegget, med ammunisjon, bomber og flybensin.

Bensinen ble lagret i små hus som var gravet en meter ned i bakken og målte 12 X 4 meter. Disse husene rommet 25 fat med flybensin. Avstanden mellom "drivstoffhusene" var 10 meter.

To flyskvadroner ble stasjonert på Lille Rygge flyplass, en jagerskvadron med 16 Messerschmidt, type Bg-109g-6, og en transportskvadron med Junker Ju-52 transportfly.

Det var også stasjonert en Fieseler Storch der, til bruk til kommunikasjonsflyging, blant annet til peiling av Milorg sin radiostasjoner i området.

Deler av andre skvadroner ble også stasjonert der i kortere perioder, samt at det var nesten daglige flygninger til og fra Tyskland. Flere av jagerflyene fra Lille Rygge flyplass var i kamp, blant annet over Skiensfjorden der engelske fly angrep.

Den 18 november 1943 angrep fire amerikanske Liberator bombefly, Lille Rygge. Dette var fire fly fra en styrke på 107 fly som hadde angrepet Kjeller. De slapp 44 bomber, hver på 500 pund over flyplassen. De fleste traff rullebanen og området rund, samt et luftvernsbatteri.

 

 

 

 

 

 

En av de tre hangarne som er igjen

 

 

 

Denne flytypen, B4 109 G14 var stasjonert på Lille Rygge flyplass

 

 

Bilder fra Lille Rygge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsiden

 

 

 

Hangarne som er igjen i dag er vernet, men de er i flere tilfeller modernisert med nye dører og vinduer. På langveggene kan man se to skyteskår. Byggningene er bygget i betong med flatt tak