LYSKASTERE

                                                            KYSTFORT

Tyskerne brukte lyskastere på de fleste fort, både stasjonære og mobile ble brukt. Kasterne hadde ikke lyspærer men to grafittstaver, en tynn og en tykk som kunne justere avstand mellom hverandre. Det ble tent en lysbue mellom disse stavene og avstanden ble justert slik at det ble mest mulig intens lys. Store reflektorer gjorde at de kunne lyse over lange avstander. Grafittstavene måtte skiftes etter hvert da de brant opp. Slike lyskastere var meget kraftkrevende og hver kaster hadde sitt eget dieseldrevet strømaggregat

 

De stasjonære lyskasterstillingene hadde i mange tilfeller aggregatet inne i en bunker beskyttet mot beskytning, og lyskasteren på en platting med jernbanespor. Lyskasteren kunne da trilles frem til stillingen ved behov og tilbake i bunkeren eller i skjul bak en fjelltopp.

 

 

 

De mobile lyskasterne sto gjerne på hjul og kunne kjøres på plass av en bil etc. til støpte flate stillinger eller mere feltmessige plasser som var gunstige. Lyskasterne var viktige under skyting med kanoner i dårlig sikt eller om natten. De lyste på målet slik at de fikk målt riktig avstand. Lyskasterne ble også brukt ved angrep fra luften.

 

Lytteaparater som denne var også brukt på kystfortene

 

 

 

 

Agregatbunker med skinner frem til standplassen, dit lyskasteren ble dratt frem og gjort klar til bruk

 

 

Brukte grafittstaver til lyskastere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var i bruk 60 cm, 90 cm, 110,cm, 120 cm, og 150 cm lyskastere på fortene. Blant annet rapporterte Vesterøen fort at de hadde :

"1 stk 60 cm lyskaster med ett stk 8kw aggregat i god stand og 2 stk 150cm lyskastere med to stk 24kw aggregater. Lyskasterne sto i midlertidige stillinger og var i god stand.

 

 

Startsiden