BUGÅRDEN

                                                            KYSTFORT

Ved inngangen til Bugården på høyre side lå det en leir med flere tyskerbrakker. Disse er når borte og området er bebygget. Etter krigen var det mange norske familier som bodde i disse lange brakkene. Rett på innsiden av parken, ved lekeplassen står det to store bunkere. Kommunen har bygget et garasjeanlegg mellom de.

 

Bunkeren til høyre har tre skyteskår, det ene for å sikre inngangsdøren, de to andre for å dekke området foran. Den andre bunkeren har ingen synlige skyteskår eller nødutganger og var antagelig for soldatene.

 

Ikke langt fra dette stedet finnes en større forsvarsanlegg som kan sees i sammenheng med et andrelinje forsvar i tilfelle en invasjon fra kysten. Kontorene til Organisasjon Todt lå også i disse områdene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunker i Bugården Idretspark, med kisteformet dør og skyteskår som dekket inngangen

 

 

Fronten på bunkeren

 

 

Den andre bunkeren med nytt påbygg

 

 

 

 

 

 

 

Man kan lure på hva alle disse skytestillingene rundt om langs fjorden og inne i landet var til, men tyskerne var redde for en invasjon. Derfor laget de utkikspunkter, lytteposter og luftvern for å beskytte verft, fabrikker og annet verdifull produksjon. Det måtte kreve mange soldater for å besette disse støttepunktene i en krisesituasjon, noe de ikke hadde.

 

 

Startsiden

 

 

Lat/Lon 59.133 10,196
UTM32 568422 6555465