KILDER

                                                            KYSTFORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oscarsborg Festningsmuseum v/ Orlogskaptein Kjell J Glosli

- Tyske kystfort i Norge av Jan Egil Fjørtoft

- "Historikk Folehavna fort 1941-1993"  av Kom kapt Odd T. Fjeld og

   Orlkapt Hans Petter Kolstad.

- Takk også til flere på Kystfort.no for informasjon.

- Forsvarsbygg

- Kystfort v/Hans Egede-Nissen

- Kystartilleriets Offisersforening

- Kystforsvaret i Østfold. v/ Jon A. Jonsen, Fredrikstad Forsvarsforening

- Skifte eiendom

- Stokke kommune, info om Sundåsen batteri

- http://www.lexikon-der-wehrmacht.de

- Marinemuseet i Horten v/ Oseth og flere-http://www.navweaps.com/Weapons

- http://www.radarworld.org/

-Jan Halvorsen, Moss. Foto og research

-JEF På kystfort.no, for detaljert kunnskap

- Bjørn Marum Olsen, for historie og stedsangivelser i Sandefjord

- Wikipeda

-Thorvaldsen på Rauøy fort

- Norgeibilder.no

- Stützpunkt" på kystfort.com

- Werner Wernersen på kystfort.com

-"Historik Tangen (Langesund fort) 1940 - 1945" ØSD 1993

- ervold på Kystfort.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Startsiden

 

 

 

Å skrive om våre kystfort under krigen, er samling av data, som i de fleste tilfeller er skrevet av andre i bøker, på Internett og i andre fora. Derfor er det umulig, og heller ikke ønskelig, å ikke sitere andre på disse sidene. Jeg vil takke de som har bidratt til denne samlingen