ARTILLERIENHETER

                                                            KYSTFORT

 

 

 

ARTILLERIGRUPPE FREDRIKSTAD

Art.Gr. Fredrikstad, HKAA 980
Opprette i Mai 1945, tidligere Art.U.Gr Rauöy. Hadde fem batterier

HKB 6/ 980 Torgauten ( 593 )
4 x 10 cm K 17/04 kanoner, med en rekkevidde på 14 000 m. En ny undergruppe ble etablert i September 1944 med  2 x 10,5 cm K 331 (f) kanoner, som ble plassert på Mørvika ved innseilingen til Halden

HKB 7/ 980 Kjøkøen ( 589 )
4 x 10 cm K 17/04, rekkevidde på 15 000 m, og 2 x 8,8 cm FLAK (r), med rekkevidde på 14 000 m. 10 cm kanonene var operative i Mai 1941, og 8,8’cm kanonene  i April 1943.

HKB 17/ 971 Dale
4 x 15,5 cm sFH 414 (f), rekkevidde på 11 100 m. Kanonene kom fra "Batterie Kvalsund", og ble flyttet til Dale i April 1945.
Ved Knatterød jernbanestasjon var det stasjonert en jernbanekanon -“Eisenbahn-Batterie 689” med 2 x 28 cm Bruno. Disse var ikke tilegnet kystartilleri

ARTILLERIEGRUPPE MAAKERØY

 

Artilleriegruppe Maakerøy
Art.Gr. Maakeröy, MAA 501. Tidligere ”MAA Horten”. Sjef: Korv.Kpt Wegener.

HKB 8/ 980 Kongshavn ( 983 -37/ 979)
4 x 10,5 cm K 331 (f) kanoner, med rekkevidde på 11 000 m. Plassert nord på Bolærne. Ferdig i Juni 1944.

MKB 3/ 501 Bolærne
4 x 15 cm L 50 Bofors, rekkevidde, 19 500 m.

MKB 4/ 501 Toraas
4 x 15 cm L 50 Bofors, rekkevidde, 19 500 m.

MKB 6/ 501 Nøtterøy (Vardås)
3 x 38 cm KM 36/35 (f), range 42 000 m. Uferdig i 1945

MKB 2 / Marineersatzabteilung (5/ 501 ) Oscarsborg
3 x 28 cm L 40. Rekkevidde, 20 000 m. M1892
MKB 2 hadde også ���Torpedobatterie Kaholm” med 3 torpedorør, som brukte Norske 45 cm Torpedoer, og “Alarmbatterie Horten” med 3 x 10,5 cm K 332 (f) kanoner, rekkevidde, 16 000 m. Bemannet med personell fra HKAA I/980.

MKB 2/ 501 Rauøy
4 x 15 cm SKL /45, range 16 000 m. Rauøy ble også brukt som artilleriskole under krigen.

MKB 1/ 501 Drøbak
3 x 15 cm L 47,5 Armstrong kanoner. Overført til Finland i forbindelse med operasjon ”Tanne” i Juni 1944.
 

 

ARTILLERIEGRUPPE LARVIK

 

Artilleriegruppe Larvik
Art.Gr.Larvik, HKAA I/ 980 (HKAA 494 )  Inneholdt 6 batterier, sjef: Maj. Günther.

HKB I/ 980 Langesund ( 984 )
 x 10,5 cm K 332 (f) kanoner, rekkevidde, 16 000 m. Opprettet i Mai 1941.

HKB 2/ 908 Nevlunghavn ( 887 )
4 x 10,5 cm K 331 (f),  rekkevidde, 16 000 m. Og 2 x 8,8 cm FLAK (r),  rekkevidde, 14 000 m. 8,8 cm batteriet ankom i Mars 1943.

HKB 3/ 980 Rakke ( 888 )
4 x 12 cm K 370 (b),  rekkevidde, 15 000 m. Rakke ble brukt som skole og fort til øvelse.

HKB 4/ 980 Malmøen 
4 x 8,8 cm FLAK (r),  rekkevidde, 14 000 m. Opprettet i April 1943

HKB 5/ 980 Vesterøen ( 889 )
4 x 12 cm K 370 (b),  rekkevidde,15 000 m.  

Heeresküsten-Lehr- Batterie Stavern
Kontrolert av  HKAA I/ 980. Utstyrt med  2 x 15,5 cm sFH 414 (f) som kom fra "Batterie Kjeöya" i januar 1943. Batteriet hadde også 4 x 8,38 cm Engelske kanoner,  rekkevidde, 6 000 m. Denne enheten ble bare brukt til øvelse og opplæring.


 

 

 

 

 

 

 

 

Territorialabschnitt Oslofjord: Generalmaj v.d Hoop, Seekommandant Oslofjord: Kpt. Z. See Schönberg, og Artilleriekommandeur Oslofjord: Oberstleutnant Sprockhoff (HKAR 980) .

 

 

Startsiden