HANKØ

                                                            KYSTFORT

 

 

Hankø, Stellung Heinbuche 2./s FlugmeldeLeitKp  

Ved Vabuktodden på Hankø i Fredrikstad kommune, hadde tyskerne en "flymeldestasjon med flere radarer montert. Leiren hadde flere stillinger for nærforsvar og luftforsvar. Man kan i dag se  bunkere med ringstand for mitraljøse og bombekastere. Flere bunkere var under bygging i 1945. Av radarantennene er det i dag bare mulig å se rester av festene.

  

Stellung Heinbuche  2./s FlugmeldeLeitKp
I./LnRgt 251 under "Flugmeldeabchnitt Oslo" med:
- 2 x Wurzburg Riese
- 1 x Freya
- 1 x Wassermann M
+ 2 "Y-linjer" som var under bygging i mai 1945.


Tilkyttet Heinbuche var også to manuelle flyvarslingsposter;
Oso 4 - Fredrikstad
Oso 28 - Vesterö

Hankø stasjonen hadde blant annet to av disse radarene, FuMo 214 

 

 

Denne store bunkeren ble aldri ferdig

 

 

 

 

Grunnmuren til en av radarene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsiden

 

 

 

Lat/Lon

59.204

10,767

UTM32

600896

6564137

 

 

 

 

FuMo214

 

 

Wasserman

 

 

 

Freya