SKJELLVIKA

                                                            KYSTFORT

 

   

Området mellom Stiger og  Skjellvika ut mot  Tjøme

Her har det vært aktivitet under krigen. En hytte på toppen har vært brukt av tyskerne. Det er tre skytestillinger som er delvis sprengt ned i fjellet, Steiner er stablet rundt og støpt. Flere kløfter er fylt igjen med passasjer og trapper.

På kartet kan man se taket på et hus rett opp for odden, her bodde det tyske soldater under krigen

 

Rester av en mitraljøsestilling som dekket fjorden og den store sandstranda på Skjellvika

 

Innringet tre MG-stillinger og deler av en vei

 

Det er anlagt stier mellom de forskjellige stillingene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsiden

 

 

 

 

Lat/Lon

59.113

10,297

UTM32

574246

6553375