RAUØY FORT

                                                            KYSTFORT

RAUØY FORT MAA 2/501 ligger i Oslofjorden utenfor Engelsviken, ved Fredrikstad. Søndre del av øya ble kjøpt i 1916, av forsvaret i forbindelse med utbyggingen av festningsanlegg i Ytre Oslofjord . Hærens Festningsartilleri kalte fortet for "Kristianiafjords fremskutte befestning.

 Tyskerne opprettet en skole for marineartillerister. To kanoner fra det norske 15 cm batteriet ble flyttet til det søndre batteri. Sommeren 1942 anla tyskerne et nytt batteri med 10,5 cm kanoner. Det var skole på Rauøy under hele krigen, og fra april 1944 ble det anlagt en russisk krigsfangeleir midt på øya. Forsvaret eksproprierte resten av øya i 1948. 

 

April 1940

Fortet ble passert av tyskerne om natten til 9. april og ild ble åpnet med både varselskudd og noen få skudd virkningsild, før tyskerne forsvant innover i tåke og mørke. Vel seks timer seinere, ut på morgenen 9 april, kom de tilbake med en landgangsstyrke fra nord.

 

Denne gjorde landgang nordøst på fortet men ble holdt nede av effektiv ild fra fortet av 150 mm kanon nr 2, samt mitraljøser og gevær.

Under striden, som pågikk i vel to og en halv time, ble det fra fortet avgitt ca 45 granater  med 150 mm og rundt 2500 mitraljøseskudd. Fortet overga seg etter ordre fra Horten, en melding som dessverre var feiltolket på veien, da overgivelses ordren kun gjaldt Karljohansvern.

 

De tyske tap på Rauøy var på minst 60 mann, mens på norsk side falt korporalselev Ragnar Kongsgaard fra Skotfoss og menig Harald S. Johansen fra Sandar. Rauøy fort er også kreditert med å ha skutt ned et tysk fly.

 

Bilder fra Rauøy fort

 

 

Etablert

Skyts

Merknad

1916-1935

4 x 12 cm Bofors L/25 M1892

2 x 65 mm HK

Provisorisk anlegg under 1. verdenskrig. Utbygging stoppet i 1919.

Minefeltsperre i fjorden planlagt

1935-1942

To batterier, hver med 2 x 15 cm Bofors L/50 M1916

Nordre batteri lå på Singelfjell og Søndre batteri på søndre del av øya

1939

2 x 40 mm LVMK Bofors L/60 M1034.

6 stk 7,92 mm Colt vannavkjølte Mitraljøser M1929 (LV)

Flere eldre type luftvernkanoner sør på øya.

 

1 stk 110 cm lyskaster.

1 stk 150 cm lyskaster.

 

1 stk 110 cm lyskaster plassert på Søndre Missingene sammen med Signalstasjon

1940

2 x 15 cm Bofors kanoner i Nordre batteri flyttet til Søndre batteri

 

1942-1963

4 x 15 cm L/45 SKC/16 Krupp.

Kommandoplass med avstandsmåler på taket.

2 x 4 mm Norske LVMK L/60.

Flere 20 mm FLAK C/1938

1 stk FUMO 214 Wurzburg-Riese

Batteriet ble plassert på Søndre del av øya, i åpne gruber med skjoldhus

 

 

1951

FCA-1 skyteradar

 Decca 974 varslingsradar

4 x 40 mm LVMK L/60

4 x 40 mm Oerlikon LVK

Montert i egen bunker vest for KOPL

1963

4 x 15 cm L/50 SKC/28 Rheinmetall

Satt opp i de gamle stillingene etter 15 cm SKL/45

1966-1998

4 x 15 cm L/50 SKC/28

 

KOPL i Singelfjell

Varslingsradar AN-SPN 5

Skyteradar

2 stk 150 cm lyskastere

1 stk 60 cm

 

Batteriet ble bygd ut frem til 1966 med tre kanoner i kasematter i Singlefjell og kanoner i bunker på vestsiden. Flyttet til de nye posisjonene i 1966. Lyskaster for bestrykningsbatteriene mot Rauøyfjorden

 

 

 

1967-1997

3 x 10,5 cm Bofors tårnkanoner

Bestrykningsbatteri for minefelt

1979

3 x 75 mm Bofors tårnkanoner

Hver kanon er en enhet med forlegning, ammo depot etc. Felles KOPL og idledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 cm SKC/28 i Kst.MPLC/36, Kanonene var opprinnelig satt opp i Lyngen (Djupvik/Spåkenes) og ble demontert i 1944 for bli satt opp på Eigerøy.

Kanonene kom ikke lenger enn til MAZA lager på Forus, og der ble de liggende i mange år. Kanonene ble overhalt på Kongsberg i 1962 og montert på Rauøy syd i 1963 i stillingene etter det gamle tyske 15 cm batteriet (2 av disse stillingene var fra 1934). Kanonene ble ommontert i det nye kasemattbatteriet i 1966.

 

Startsiden

 

Lat/Lon 59.222 10,696
UTM32 596781 6565961

 

Kommandobunker, norskbygget før krigen. Etter krigen ble denne brukt som siktestasjon for minebelte i Rauøyfjorden.

Bunkeren går tre etasjer ned i fjellet. Nederst er inngangen med trapper oppover til sykestue og to andre rom, deretter er det en etasje med "kiosker", små rom som det satt sambandspersonell i og videreformidlet informasjon opp til kommandoplassen i den øverste etasjen.