KJERRINGVIK

                                                            KYSTFORT

 

I Kjerrinvik var det stor aktivitet under krigen. Strendene hadde piggtrådsperringer og antagelig miner mot landgansforsøk. Det er innstallasjoner over et stort område, med lufvernstillinger, løpegraver, MG-stillinger og en bunker med en liten kanon som dekker sundet mellom Martaholmen og fastlandet. På Martaholmen ble det tatt ut steinblokker i et lite steinbrudd midt på øya.

 

 

På Fornet, nordøst i Kjerrinvik er det to stillinger som har inneholdt lette luftverkanoner, samt et lite dekkningsrom, antagelig med en vedovn. Jegantar at soldatene hadde rekvirert noen av husene til kaserner, da det ikke er funnet grunnmurer etter slike. Enkelte hus og garasjer som finnes på hyttene i dag kan ha vært bygget av tyskerne under krigen

 

 

Lenger sørvest langs vannet er det et hus som er bygget på toppen av en tysk bunker som har dekket bukta ut mot havet. Det er mange rester etter veier, betongkonstuksjoner og stillinger blant hyttene.

 

 

 

På toppen av fjellet langs vannet er det bygget en bunker med plass for en liten kanon som dekker sundet. Bunkeren er i meget god stand og blir holdt vedlike av hytteeieren som har denne på sin eiendom. Mellom flere av hyttene er det veier og trapper som er tyskbygget, og noen av de fører frem til to stillinger nede ved vannet.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsiden

 

 

 

 

 

Fornet

Lat/Lon 59,042 10,231
UTM32 570638 6545390

 

 

Liten kanon

Lat/Lon 59.034 10,224
UTM32 570225 66544491

 

 

Løpegraver

Lat/Lon 59,123 10,226
UTM32 570155 6554447