EFTANG

                                                            KYSTFORT

   

 

 

På Eftang, ved Ølbergholmen er det flere stillinger og bygninger som er bygd av tyskerne. Mot Hoppøya er det to stillinger, som skal dekke det trange sunde som fører til Viksfjord der Malmøya fort ligger.

Den ene stillingen er spesielt pent utført, her må det ha vært en kunstnerisk murer meg god tid til å kamuflere fronten med sirlig lagt småstein.

 

 På Odden ut mot havet og Svenner fyr ligger det et steinhus som antagelig er bygget av tyskerne til observasjon. Her er det kun sprengt ut et lite rom i fjellet med en stålluke. I bakkant av dette huset (nå hytte) er det et sjøhus eller en garasje som kan være fra samme periode.

Vest for denne odden stikker ennå en odde ut i havet med tre stillinger, løpegraver og i bakkant et dekkningsrom, sprengt ut i en kløft. Det er laget stier, og stablett dekkningsmurer på anleggene. En liten hytte i gråstein finnes også på denne odden

 

.

 


 

Startsiden

 

 Steinhytte vest

Lat/Lon

59.004

10,132

UTM32

565046

6541103

 

 

 

 Steinhytte øst

Lat/Lon

59.006

10,134

UTM32

568422

6541223

 

 

 

 

 Stilling vest på Eftang

Lat/Lon

59.007

10,129

UTM32

564867

6541372