HORTEN ALARMBATTERI

                                                            KYSTFORT

 

Horten Alarmbatterie med 3 x 10,5 cm K 332 (f) kanoner, rekkevidde 16 000 m. Bemannet med mannskaper fra HKAA I/980.

Horten Alarmbatteri hadde ikke et fast batteri under krigen, men soldater ble tilkaldt ved behov. Man regnet med at fortene ytterst i Oslofjorden skulle stoppe eventuelle fiender før de kom så lang som til Horten.

Luftvernbatteriene var bemannet og var spredt rundt om på området. Ved kysten mot Oslofjorden er det tre stillinger som inneholdt LV kanoner i nærheten av Karljohansvern og rester av flere sørover på standen

 

 

I skogholtet før bommen til Vealøs ligger det forskjellige stillinger. Det første man ser er det gamle batteri med stillinger for to kanonen, og en sammenhengene bunker mellom disse. Batteriet er fra slutten av 1800. Bunkeren inneholder rom til soldater og ammunisjon, og er bygd i tilhogd stein og murstein. Midt mellom kanonstillingene er det et stort rom med åpning sydover.

 

 

En vei eller "renne" går fra denne åpningen og bort til en kanonstilling i metall. Her ble kanonene til Jagerne som ble bygget på Marinens hovedverft i Horten, teste ved at de avfyrte kalde granater inn i rommet på det gamle batteriet. Dette rommet var da fylt med sand. Man kan ennå se en granat som sitter fast i ståltaket.
I det samme skogholtet er det bygget to tyske stillinger for luftvern, en stilling for bombekaster, og en stor uidentifisert stilling i forkant av det gamle batteriet, som kan ha vært en radarstilling. Ellers så er det en stor konstruksjon på stranden, trolig et radarfeste.
Bak det gamle batteriet har tyskerne bygget en stor forlegning med en dekningsvegg i betong mot sjøen, det er kun grunnmurene igjen. På området er det også en skytebane med anviser og blinker til å heise opp og ned.

 

Bilder fra Horten alambatteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ved batteristranda i Horten er det også et gammelt batteri med to stillinger for kanoner fra 1800 tallet. Disse kanonene skal ha hatt en mekanisme som gjorde at når kanonen ble avfyrt så gjorde rekylen at den ble skult igjen (forsvinningsaffutasje).

Det er to tyske stillinger for luftvern nærmest stranda. En kommandoplass er bygd av tyskerne midt i det gamle batteriet. Man kan ennå se festene til to kikkerter som har stått der

 

 

Startsiden

 

Lat/Lon 59.427 10,049
UTM32 584513 6588550

 

 

Karljohansvern i Horten er som en  liten by med verft, kaserner, skolebygginger, en stor fin kirke, og store områder med kaier etc.