MOKOLLEN

                                                            KYSTFORT

 

Anlegget her opp på fjellet høyt over byen ble tidlig utbygd under krigen. Det ble plassert luftvernskanoner og annet skyts her. Anlegget inne i fjellet ble sprengt ut av tyskerne, antagelig for bruk som ammunisjons depot, sykehus, lager og kaserne. Enkelte ruiner av tidligere installasjoner kan indikere at det har vært plassert radioutstyr og radar her oppe. Fjellhallene er det vesentligste på Mokollen, med spredt nærstridsanlegg rundt innganene til fjellet. Her er MG stillinger og to ”Tobruk” anlegg for maskingevær. 

Fjellanlegget hadde to innganger, den ene er nå stengt. Det består av to store magasinrom på 118m2, og 73m2, i tilegg er det to trapperom. Trapperommene har innehold avfuktningsanlegg.

 

Det er god utsikt over byen fra Mokollen, så her har det vært

fortifikasjon siden 1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsiden

 

Lat/Lon 59.142 10,212
UTM32 569358 6556469