INDUSTRIVEIEN

                                                            KYSTFORT

 

Ved Industriveien ligger et større anlegg bestående av en stor bunker med to skyteskår, en "Tobruk" maskingeværbunker, et større fjellanlegg og litt bak dette et mindre fjellanlegg.

 

I dette område er det flere rester etter stillinger i hager og på fabrikområder.

Bunkeren og MG-bunkeren dekker Vesterøyaveien som er en hovedfartsåre blant annet til Vesterøen fort HKB 5/980

Det store fjellanlegget har to utganger i hver ende av den store hallen. Takhøyden her indikerer at det må ha vært en lagerrom eller sykehus, etc. Sivilforsvaret har brukt dette etter krigen.

 

Bunkeren som dekker Vesterøyaveien

 

 

 

 

 

Inngangen til fjellanlegget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsiden

 

 

Lat/Lon

59.116

10,249

UTM32

571504

655317