SUNDÅS BATTERI

                                                            KYSTFORT

 

SUNDÅS FORT

Festningsanleggene skulle beskytte innseilingen til Tønsberg og Marinens havn i Melsomvik. Arbeidene ble påbegynt i 1893 på Håøya og i 1897 på Sundåsen. I 1899 sto befestningene ferdig på begge sider av fjorden. Sundåsen ble bygd ut med tre kanonstillinger. De ble utstyrt med en 12 cm og to 15 cm tyske Krupp-kanoner.

Det var to kommandoplasser på åsen, begge utstyrt med avstandsmålere, samt telefonforbindelse til kanonstillingene

 

 

Nedenfor og nordøst for stillingene, lå kasernen. Grunnmuren står der fortsatt. Det var en brun tømmerbygning med flere rom. Den rommet blant annet kjøkken og salen der soldatene holdt til. Smia lå litt høyere opp mot kanonene. Kruttmagasinet er fortsatt intakt og det er godt skjult på et lavereliggende parti ned mot Bogen. Rundt magasinet er det rester etter piggtrådsperre strekt ut på bakken under vegetasjonen. Det var tidligere piggtrådsperringer rundt hele fortet.

Som de fleste norskbygde fort fra århundreskifte så er det for det meste utført i pent tilpasset gråsteinsblokker.

Det har vært tre avstandsmålere, en til hver kanon. Fortet ligger høyt med utsikt mot Færder fyr, Tjøme, Veierland og Nøtterøy

Tyskerne brukte ikke fortet, men tok etter hvert ned kanonene og smeltet de om. Det er støttepunkter nede langs stranden (Bogen) med tre skytestillinger og rester etter en kaserne.

 

Bilder fra Sundås batteri

 

 

 

Ammunisjonslageret fra 1900

 

 

Det er god utsikt fra batteriet, mot sør

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Minesperring av Vestfjorden inn til Tønsberg ved konflikten med Sverige (Unionstiden). Håøya og Sundåsen skulle blant annet dekke disse minefeltene. De to feltene gikk fra nordspissen på Veierland og til Nøtterøy på den ene siden og til Bogen (Stokke) på den andre.

 

Startsiden

 

 

 

Lat/Lon

59.175

10,032

UTM32

575431

6560323